TUYỂN DỤNG

 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

BẾP CHÍNH: 3

BẾP PHỤ: 5

PHỤC VỤ: 20

NV KINH DOANH: 4

ĐIỀU HÀNH: 2